Is 21 de toekomst van het land ?

Dat Kafka heeft toegeslagen is voor iedereen duidelijk. Wat eraan te doen is een heel moeilijke vraag? Waar beginnen we als we dit Belgische Kafkaiaanse Instituut willen ontwarren? Alles is met alles verbonden, niemand wil toegeven. De partijen en de vakbonden rijden zich vast in hun onwrikbare standpunten. Partijstandpunten zijn bijna niet te verzoenen. Maar […]

Oorlog

Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar die elkaar niet vermoorden.

Enkele voorstellen tot vertraging

4 dagen week De 4-dagen week zou ook in het onderwijs moeten toegepast worden. Ook voor de kinderen kan een kortere week meer rust geven en de mogelijkheid geven om voor hobby’s zoals tekenen, schilderen of muziek tijd te maken, maar ook voor sport en jeugdbeweging. Om het verlies van één werkdag te compenseren, moet […]

Ongelijkheid tast de levenstevredenheid bevolking aan

Wanneer de ongelijkheid toeneemt worden immers ook vele hogere inkomens met een verlies van levenstevredenheid tonen, want zij spiegelen zich vaak aan de categorie die nog meer heeft, waardoor ze het gevoel hebben nog altijd achtergesteld te zijn. Personen die daarentegen met een laag inkomen moeten rondkomen, lopen door de toenemende ongelijkheid anderzijds nog verder […]

IPCC-rapport : De oplossingen zijn bekend, politieke wil is nu het ontbrekende ingrediënt

4 april. Het IPCC publiceert vandaag haar laatste deel van het drieledige rapport. Nadat ze in haar vorige rapport wees op de desastreuze gevolgen van klimaatverandering, toont het nieuwe IPCC-rapport hoe we verdere ontwrichting kunnen voorkomen.  We beschikken vandaag over de kennis, de middelen en het draagvlak om het tij te keren. Toch blijven onze […]

Leven aan de vooravond van de klimaatcatastrofe

Hoewel de belangstelling voor kolonisatie de laatste jaren overal in het Westen groeiende is, beperkt die zich meestal tot het historische kolonialisme’. De manier waarop we vandaag de toekomst koloniseren krijgt nauwelijks aandacht. Wij gedragen ons als de kolonisatoren van de toekomstige generaties.” David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver

Nog een stap verder gaan in de democratisering

Het politieke circus is het noorden kwijt. Politici besteden al hun energie aan het profileren van hun partij maar over de burger hoort men nooit iets. Die lopen dan ook een andere richting uit, zeer tot ongenoegen van de klassieke partijen. Domme kiezer? Alle partijen willen volkspartijen worden maar vergeten naar het volk te luisteren […]

Vrijheid boezemt ons angst in

Daarom vluchten we in religieuze orthodoxie, fascisme of conformisme. Maar alleen in vrijheid kunnen we echt liefhebben en leven. Iemand die het leven liefheeft laat zich niet verleiden tot necrofiele machts- geweldsfantasieën: die beschouwt zichzelf als wereldburger en sluit de gehele menselijke familie in zijn armen.” Erich Fromm, (Frankfurt am Main, 23 maart 1900 – […]

Het nieuwe niveau van Bart Somers, maar anders

Referentieregio’s (vreselijke naam) zijn een goed idee op voorwaarde dat ze op een goede manier worden opgesteld (wetenschappelijk, dus niet politiek). Dus niet op de manier dat de Heer Somers ze heeft vastgelegd. Op deze foto schrikt hij zelf. Vooreerst gaan we uit van de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, […]

De ik-tiran

Met de komst van de sociale media werd de ik-tiran geboren. Op sociale media kan iedereen een wereld creëren waarin zijn eigen woorden centraal staan en anderen niet meer meetellen. Het is hoog tijd om de samenleving hiervan te genezen, door mensen op een alternatieve wijze te laten leven.” Eric Sadin, Franse technologie-filosoof

Waar is het democratisch fatsoen gebleven?

Is er nog wel sprake van een scheiding der machten in ons land?, vraagt MO*columnist Thomas Goorden zich af. Partijbesturen van een handvol meerderheidspartijen zijn doordrongen van financiële en politieke belangen die de media en parlementen aansturen en het gerecht buitenspel zetten. ‘Blijkbaar is besloten dat de uitvoerende macht niet meer onderhevig is aan controle.’ […]

Vernietig de basisdemocratie niet a.u.b.

Het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) is kritisch voor de plannen van de Vlaamse regering om Vlaanderen op te delen in 17 regio’s. De hervorming zorgt voor wederom een nieuw bestuursniveau en zal de democratische verzuchtingen niet ten goede komen, laat staan de efficiëntie bevorderen, dat schrijven voorzitter Thibault Viaene en politiek secretaris Pieter Coene in […]

Windhanen

De westerse leiders zijn windhanen, geen kompassen. Ze weigeren toe te geven dat kwaad nog steeds bestaat en dat het in de meest absolute termen moet worden bekampt. In plaats van ermee te onderhandelen. Ze luisteren naar hun volk, dat rijk en zelfvoldaan is en geen enkel gevoel voor opoffering of risico meer heeft. Zulke attitude […]

Wijkcomité’s

Wijkcomités zijn niet verkozen burgers die zich willen inzetten voor hun wijk. Iedere wijk zou een wijkcomité moeten krijgen aangevuld met een aantal verantwoordelijken van de gemeente, uiteraard dingen die lokaal beslist kunnen en moeten worden.Een wijkcomité moet de beschikking krijgen over een ruimte in de lokale lagere school. Mensen uit de wijk weten het […]

Fusies verzwakken de democratie

Elke grote organisatie wordt geconfronteerd met problemen rondom coördinatie die alleen kunnen worden opgelost met bureaucratie. Om een bureaucratie efficiënt te maken is een hiërarchie nodig – dagelijkse besluiten kunnen niet door grote groepen mensen worden genomen. Dat leidt ertoe dat de macht in de organisatie in handen komt van een kleine groep. Deze kleine […]