Mensenrechten Artikel 2

Een ieder heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze Verklaring opgesomd staan, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.Verder zal geen onderscheid worden gemaakt op basis van de politieke, juridische, of internationale […]

Één beslissing kan de armoede verminderen en de bedrijven zuurstof geven.

Met de groeiende armoede (schande dat dit nog bestaat in onze uitkeringsstaat, met zijn duizenden regeltjes), de toenemende werkloosheid (o.a. door robotisering maar ook door de toenemende complexiteit van onze maatschappij) en de gevolgen van Corona moet er dringend iets gebeuren en liefst een eenvoudige maatregel die voor iedere Belg van toepassing is. Niet een […]

Brussels, a real European Capital City

“De Brusselse agglomeratie vormt de bron voor een flink stuk van onze nationale welvaart, en als Vlaanderen Brussel wil verkwanselen, dan zal dit een gigantische kostprijs hebben.” Marc Hooghe, Hoogleraar KU Leuven in De Morgen Stabenow (Duitse Brusselaar en correspondent voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung) vindt het goed dat er een Brussels bewustzijn begint te […]

Niet verkozen overlegniveaus

Beslissingen worden er enkel genomen op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau. Naast deze beslissingsniveaus zijn er nog een aantal overlegniveaus; Wijkcomité’s , Kantonnale Comités en Inter Provinciaal Comité’s hebben alleen een adviserende functie. Gemeente Het laagste verkozen niveau is de gemeente waar alle lokale problemen worden aangepakt. De wijkcomité’s moeten het gemeentebestuur dichter bij de […]

Weg met de Kafkaiaanse staatsinrichting

Het volk begint meer en meer te grommen. De roep om minder politici klinkt hard. Veel mensen geloven dat er beter bestuur komt met minder politici, dat er beter bestuurd zou worden met minder regeringen, sommigen geloven zelfs dat een unitaire staat de oplossing zal bieden. En dan zijn er mensen die denken dat confederalisme […]