Corrupte fusie

“Mijn prioriteit is het beëindigen van de corrupte fusie tussen de staat en het bedrijfsleven die onze economie heeft geruïneerd, de middenklasse heeft vernietigd, onze landschappen en wateren heeft vervuild, onze kinderen heeft vergiftigd en ons heeft beroofd van onze waarden en vrijheid.” Robert F. Kennedy Jr., Amerikaanse advocaat,...

Geef mensen een doel

Antoine de Saint-Exupéry, Franse piloot en schrijver die in 1944 om het leven kwam bij een militaire actie boven de Middellandse Zee. Als schrijver verwoordde hij zijn opvattingen over de natuur, de mens en de menselijke waardigheid. Beroemd werd hij met het boekje Le Petit Prince (De Kleine Prins),...

De onderwerping

“De natuur is een complex en interdependent systeem waarvan de mens nog niet alle radertjes heeft doorgrond. Dat maakt het moeilijk zich een ander kader te verbeelden. De mens wordt opnieuw uit zijn aards paradijs verdreven. Alleen is er ditmaal geen god of aartsengel die toorn of genade brengt,...

De weg naar Autocratie

In turbulente tijden gaan mensen nog meer dan anders op zoek naar leiders die zelfverzekerdheid uitstralen. Bovendien zullen zulke leiders in die periodes ook makkelijker opstaan. Het zijn leiders die duidelijkheid en veiligheid beloven. Al zal dat in de praktijk meestal een vals gevoel van veiligheid blijken. Dat kan...

Onderdrukking

Wij willen niet eeuwig het onderdrukte volk zijn, in dienst van de westerse consumptie. Elk van ons moet zijn persoonlijke consumptie bijsturen maar nog veel belangrijker is het dat de bedrijven het roer omgooien en anders gaan produceren. Ze zeggen voortdurend dat zij inspelen op onze vraag. Dat klopt...

Ik ben

Als geconditioneerd bewustzijn kun je vergeten wie je bent of waar je bent. Je kunt echter nooit kwijtraken DAT je bent. ‘Ik ben’, het bewustzijn dat je bent is jouw essentie. Dat is jouw ongeconditioneerde bewustzijn waarin alle geconditioneerde staten beginnen en eindigen. Alles wat ik geloof te zijn...

Inflatie

Inflatie is de meest destructieve ziekte die de moderne samenleving kent. Er is niets dat een samenleving zo grondig en zo volledig zal vernietigen als inflatie de vrije loop laten…/… Inflatie wordt niet veroorzaakt door verkwistende consumenten en niet door hebberige bedrijven, maar door regeringen die meer uitgeven dan...

De zin van het leven

De zin van het leven zit in de zorg voor de ander. Het gaat niet om neerbuigende barmhartigheid, meer om baatzuchtigheid. Geven maakt ons gelukkig, en zit in de kleinste geste. De troost is dat het zo eenvoudig is.” Levinas, Frans-joodse filosoof van Litouwse afkomst

Menselijk kapitaal

Het neoliberalisme transformeerde de arbeider in een ondernemer wiens menselijk kapitaal – al zijn competenties en vaardigheden – een bron van inkomen is geworden. Hij beschrijft de mens als een competentiemachine. Het neoliberalisme moedigt ons aan om ons te beschouwen als elkaar beconcurrerende ondernemingen, waarin we moeten blijven investeren...

Neem het niet langer, Organiseer U

Als mensen zich organiseren, kan er veel worden verwezenlijkt. We moeten nieuwe manieren van politieke actie bedenken. Belangrijk zijn de talloze kleine acties van onbekende mensen. Zij leggen de basis voor de betekenisvolle gebeurtenissen die in de geschiedenisboeken terecht komen.” Howard Zinn, Amerikaans historicus van linkse signatuur.

Verspilling is geen recht

Als de invulling van mijn vrijheid ertoe leidt dat een ander minder uitzicht heeft op een waardig leven, is dat een veel te smalle vrijheid. Vrijheid kan niet bestaan zonder verantwoordelijkheid. En in het besef van de planetaire grenzen kan de vrije keuze om ecologisch minder gulzig te leven...

Solidariteit ontwikkelen

Het is zo vreemd dat juist ons vermogen om te communiceren met elkaar, dat nu groter is dan het ooit is geweest in de hele wereldgeschiedenis, samengaat met een falen om die vaardigheid te gebruiken om wereldwijd solidariteit te ontwikkelen.” Angela Davis, Amerikaans feministisch filosoof, schrijver,activist en professor