Oorlog

Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar die elkaar niet vermoorden.

Leven aan de vooravond van de klimaatcatastrofe

Hoewel de belangstelling voor kolonisatie de laatste jaren overal in het Westen groeiende is, beperkt die zich meestal tot het historische kolonialisme’. De manier waarop we vandaag de toekomst koloniseren krijgt nauwelijks aandacht. Wij gedragen ons als de kolonisatoren van de toekomstige generaties.” David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, archeoloog en...

Vrijheid boezemt ons angst in

Daarom vluchten we in religieuze orthodoxie, fascisme of conformisme. Maar alleen in vrijheid kunnen we echt liefhebben en leven. Iemand die het leven liefheeft laat zich niet verleiden tot necrofiele machts- geweldsfantasieën: die beschouwt zichzelf als wereldburger en sluit de gehele menselijke familie in zijn armen.” Erich Fromm, (Frankfurt...

De ik-tiran

Met de komst van de sociale media werd de ik-tiran geboren. Op sociale media kan iedereen een wereld creëren waarin zijn eigen woorden centraal staan en anderen niet meer meetellen. Het is hoog tijd om de samenleving hiervan te genezen, door mensen op een alternatieve wijze te laten leven.”...

Windhanen

De westerse leiders zijn windhanen, geen kompassen. Ze weigeren toe te geven dat kwaad nog steeds bestaat en dat het in de meest absolute termen moet worden bekampt. In plaats van ermee te onderhandelen. Ze luisteren naar hun volk, dat rijk en zelfvoldaan is en geen enkel gevoel voor opoffering...

Macht

Macht is geen middel maar een doel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie te beschermen, men begint een revolutie om de dictatuur te beschermen.” George Orwell – Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950

De vrije markt

Het ideologisch concept ‘vrije markt’ is een eufemisme voor ‘volledig door de grote bedrijven gecontroleerde markt’. Deze ‘vrije markt’ is noch vrij noch markt. De fanatieke verdedigers van de liberalisering (eveneens een ideologische term die het omgekeerde beoogt van wat het pretendeert te zijn) van de energiesector hebben jarenlang...

Geweld op straat

Dat geweld lijkt met de dag concreter te worden, in de straten van de Verenigde Staten maar ook in Europa. Is de schipbreuk der beschavingen echt nog wel te vermijden? Ja, als men beseft dat er vandaag nieuwe verhoudingen opgebouwd moeten worden. Waardigheid is daarbij essentieel. Iedereen moet met...

Wat moet ik doen?

Goed luisteren en je oordeel uitstellen. Alleen dan kun je mensen begrijpen vanuit hun eigen perspectief. We zijn als mensen in staat te maken, maar ook om problemen op te lossen. Daarvoor moeten we met elkaar de dialoog aangaan. Vrijheid is een zegen die je moet koesteren, en vrijheid...

Maatschappelijke polarisatie

Wanneer we ons slecht voelen, kleurt dit hoe we naar anderen kijken, en ook hiermee interageren: We zijn gevoeliger voor negatieve informatie en tekens van afwijzing. Deze negatieve focus kan destructieve interactiepatronen en negatieve, escalerende processen in gang zetten. In relaties zien we dit duidelijk: iemand die zich afgewezen...

Radicaal Rechts

Radicaal rechts is in Europa geen voorbijgaand fenomeen. Het staat het voor een nieuwe vorm van politiek, uitgetest en succesvol bevonden in Poetins Rusland, en biedt een alternatief voor de westerse liberale democratie.” Timothy Snyder, historicus aan de Yale universiteit en auteur van De Weg naar de Onvrijheid

Harmonie van de wereld

Over honderd of tweehonderd jaar, wanneer de wereld doorkruist zal worden met spoorwegen en stoomboten en bedekt zal zijn met fabrieken, zullen we biljoenen kubieke meter koolzuur en koolstofmonoxide uitstoten en aangezien tegen dan ook de bossen vernietigd zullen zijn, is de kans niet klein dat die honderden biljoenen...

Burgerlijke apathie

Maar een deugdelijk beleid vergt vooral meer politieke betrokkenheid van u en ik. Partijhoofdkwartieren profiteren immers van de burgerlijke apathie. We moeten kieskeuriger worden over wie we wel en niet in het parlement willen zien. Willen we knopjesdrukkers of dossiervreters? Hofnarren van de partijhoofdkwartieren of onafhankelijke geesten? Het is...