Overweldigd

“Het belangrijkste sentiment dat veel Vlamingen tegenwoordig met elkaar delen, lijkt me niet weerzin te wezen jegens vreemdelingen, maar een gevoel van vervreemding dat voortkomt uit de overweldigende, anonieme drukte die onze maatschappij alsmaar meer kenmerkt en waarin mensen uit alle lagen van de bevolking de gewaarwording hebben naamloos en ongezien te verdrinken. Mensen storen zich niet aan de kleur van elkanders huid, nee, het probleem is dat ze zich zélf zo bar slecht in hun vel voelen zitten.”

Christophe Vekeman in De Standaard 9/3/2024

This entry was posted in Quotes
Bookmark this article Overweldigd