Vinger op de knip

Julie vindt dat er teveel met geld gemorst wordt! #Goed Bestuur vraagt om belastinggeld op een goede en rechtvaardige manier te besteden en om de toekomstige generaties niet op te zadelen met een enorme schuld. “Welvaart kan niet worden hersteld door overvallen op de publieke Schatkist.” Herbert Hoover, Amerikaans...

Een nieuwe maatschappij opbouwen

Leslie vindt dat migratie anders moet gebeuren ! ##Goed Bestuur vraagt om migratie anders aan te pakken, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige inwoners en met de nieuwe. Dit vereist is een nieuwe maatschappij. “ Hoe homogener (religieus, taalkundig, etnocultureel, etc.) een samenleving, hoe groter het vertrouwen in...

Eén Belgische ploeg

Jonas supportert liever voor een Belgische ploeg dan voor een Vlaamse ! #Goed Bestuur vraagt om het land niet verder uiteen te laten vallen, maar om door een herstructurering de beslissingen in het voordeel van iedereen te laten zijn. Niet langer de fouten alleen aan het andere landsgedeelte te...

Scheiding der machten

Manon vindt dat coalities slecht zijn voor de democratie ! #Goed Bestuur vraagt om terug te keren naar de scheiding der machten. De regering moet besturen met wetten die door het parlement worden gemaakt, niet door de regering. “Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in...

Lokale politiek Anders

Emma vindt dat de lokale politiek anders moet ! #Goed Bestuur vraagt voor meer betrokkenheid van de burgers in de lokale politiek. De democratie moet heropgebouwd worden te beginnen met de gemeente. De burger moet echte inspraak krijgen in de beslissingen. “In de lokale politiek is ideologie zo goed...

Federatie van kantons

Robbe vindt dat provincies moeten afgeschaft worden ! #Goed Bestuur vraagt om de provincies af te schaffen en een niveau te creëren dat dichter bij de burger staat en ook dichter bij de niet gefusioneerde gemeentes waarvan het een aantal moeilijke taken overneemt. “Het politieke systeem zit vast. Tegen...

Gemeenten; Fusies of niet?

Maxime vindt fusies niet in het voordeel van de burger ! #Goed Bestuur vraagt het behoud van de gemeenten zodat meer beslissingen dicht bij de burger gebeuren. Een gemeentebestuur moet zijn bevolking kennen en gekend zijn door zijn bevolking. Fusies zorgen zeker niet voor een beter contact met de...

Senaat, ja of nee?

Sarah vindt dat de senaat wel nuttig kan zijn ! #Goed Bestuur vraagt het herstellen van de democratie door de Senaat terug het nut te geven waarvoor ze bedoeld was: controle op het parlementaire werk van het Parlement en op het uitvoerende werk van de regering. “De uitholling van...

Naar 3 beslissingsniveaus

Thomas vindt dat er teveel politieke niveaus zijn! #Goed Bestuur vraagt om het aantal niveaus waarop beslissingen worden genomen te verminderen tot 3 Belgische niveaus naast het Europese. We moeten ervoor zorgen dat beslissingen op één niveau zitten, dus geen bemoeienis meer van een hoger niveau. We moeten duidelijk...

Van 54 naar 14 ministers

Marie vindt dat 54 ministers & staatssecretarissen veel te veel ! Goed Bestuur vraagt het verminderen van 54 ministers en 5 staatssecretarissen naar 14 ministers, geen staatssecretarissen meer en niet langer regionale ministers maar met behoud van een minister-president voor elk gewest. “Het ellendige van politieke grappen is dat...