Tijd voor grondige debatten

Een aantal partijen willen meer staat, anderen willen minder. Er lijkt ook een verschil te bestaan tussen het zuiden en het noorden. Hoe moet het verder? Moeten we eerst een debat over de kerntaken beginnen of moeten we eerst werken aan de staatshervorming? Of misschien moeten we eerst de...

Besparen op het parlement?

Besparen op de democratie? Plots vinden alle partijen dat er teveel parlementsleden zijn. Is dat het echte probleem of proberen politici alleen maar om hun slecht imago een beetje op te poetsen? Zou het niet eerder het gebrek aan luisteren naar de bevolking zijn wat het echte probleem is....

Red de democratie:Is 21 de oplossing voor decatch 22 waarin ons land zit?

“De kiezer verwacht en beloont beleid. Decennia van gemakkelijke vrede, permanent mediakabaal, onbezonnen beloftecultuur en systemisch bestuursfalen hebben de kiezer decadent gemaakt. De electorale versnippering trekt de politiek in een doodspiraal van electoraal opbod, dat leidt tot bestuurlijke onmacht dat leidt tot nog meer opbod. Alleen door te herverkavelen...

Een nieuwe maatschappij opbouwen

Wat is een multiculturele samenleving ? Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Een multiculturele samenleving bevat veel verschillende etnische groepen. Een etnische groep ziet zichzelf als een aparte groep binnen een land. Op basis van hun etniciteit...