De nieuwe Vlaamse Districten

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen liggen er 13 steden in een grootstedelijk of regionaal-stedelijk gebied, dit zijn de zogenaamde centrumsteden. Het begrip centrumstad is geen aanduiding voor de steden met de meeste inwoners. Een centrumstad oefent een centrale functie uit voor zijn omgeving, onder andere op het vlak van...

Een nieuwe maatschappij opbouwen

Wat is een multiculturele samenleving ? Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Een multiculturele samenleving bevat veel verschillende etnische groepen. Een etnische groep ziet zichzelf als een aparte groep binnen een land. Op basis van hun etniciteit...

Teveel geld voor de partijen

Wat bedoeld was om partijen onafhankelijk te maken van malafide geldschieters is nu een politiek wapen om partijen die tegendraads zijn, te pesten. De dotaties weerspiegelen ook perfect het alom gehuldigde Matheus-effect “wie heeft krijgt in verhouding tot zijn macht en wie geen macht heeft, krijgt niets”. Niemand vertrekt...

De ruk naar rechts ?

Europa schrikt bij de resultaten van de verkiezingen in Zweden en Italië. We vergeten dan gemakkelijkheidshalve de resultaten van het FN in Frankrijk en de stijging van het Vlaams Belang bij ons. Maakt ons continent een ruk naar rechts? Blijkbaar wel, maar de juiste vraag is ‘Waarom gebeurt dit?’....