Protesteren voor #GOEDBESTUUR in 24 vensters

We w8888 tot … We wachten op politici die zich inzetten voor de burger en niet voor de partij Gedurende 24 weken heb ik wekelijks een venster geopend, telkens een deelaspect van het politiek spectrum besproken en gezocht naar eenvoudige en rechtvaardige oplossingen. Hierbij een overzicht van mijn pogingen tot verbetering van de samenleving. F**k […]

Nieuwe oplossingen voor het onderwijs

Yasmine wil nieuwe oplossingen voor onderwijs! #Goed Bestuur vraagt om een opleiding die leidt tot meer mens zijn en niet tot een productiefactor. De talenten van alle kinderen moet ontwikkeld worden ongeacht hun thuis situatie. “Het doel van onderwijs is om in een persoon het vermogen te creëren om voor zichzelf naar de wereld te […]

Een nieuwe kijk op Europese organisatie

Manon vindt dat EU niet democratisch functioneert ! #Goed Bestuur vraagt om de EU op democratische manier te besturen. Europa moet ervoor zorgen dat de democratie en de mensenrechten in al zijn lidstaten werken en dat dit leidt tot een betere samenleving (economisch en sociaal) in alle deelnemende landen “Stel dat we een grove kam […]

Een nieuwe toekomst voor de jeugd

Charlotte vindt dat er te weinig aan de toekomst gedacht wordt #Goed Bestuur vraagt om een nieuwe aanpak voor de jeugd. Een nieuw sociaal contract dat eenvoudig is maar ook eerlijk. Het moet zorgen voor een gemeenschap die niet alleen gericht is op presteren maar ook oog heeft voor het fysieke en mentale welzijn van […]

Sociale Zekerheid vereenvoudigen

Lucas vindt dat de sociale zekerheid te ingewikkeld is ! #Goed Bestuur vraagt om een vereenvoudiging van de sociale zekerheid waarbij mensen niet ondergebracht worden in veel te veel verschillende statuten. “België is een land met een complexe staatsstructuur. Het is als een lasagne, met veel bestuurlijke lagen. Op elk van die lagen zijn politici, […]

Eerlijke verdeling van de lasten

Lisa vindt dat de rijken meer belastingen moeten betalen ! #Goed Bestuur vraagt om een eerlijke, rechtvaardige verdeling van de lasten. Laat de superrijken en de multinationals meer bijdragen door meer belastingen te betalen. “De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.”Mahatma Gandhi, Indiaas politicus, 1869-1948. Hoe is het nu? […]

Minder gesjoemel met intercommunales

Mehdi vindt dat intercommunales teveel sjoemelen ! #Goed Bestuur vraagt om de activiteiten van intercommunales te beperken tot hun kanton, het doorzichtiger maken van hun beleid en vooral het terug onderwerpen aan een echte democratische controle. “Bijna elke politicus in ons land kent de intercommunales zeer goed, maar weinigen spreken erover. Zo is het reilen […]

Subsidies anders uitgeven

Amber vindt dat geld geven aan bedrijven anders moet! #Goed Bestuur vraagt voor het verstandig uitgeven van geld van de staat. We kunnen bedrijven wel helpen maar niet onvoorwaardelijk; wie subsidies ontvangt mag de volgden 2 jaar geen dividend uitkeren. Subsidies dienen niet om aandeelhouders te plezieren, maar om het bedrijf te helpen. “Politiek interesseert […]

Vinger op de knip

Julie vindt dat er teveel met geld gemorst wordt! #Goed Bestuur vraagt om belastinggeld op een goede en rechtvaardige manier te besteden en om de toekomstige generaties niet op te zadelen met een enorme schuld. “Welvaart kan niet worden hersteld door overvallen op de publieke Schatkist.” Herbert Hoover, Amerikaans 31ste president Hoe is het nu? […]

Een nieuwe maatschappij opbouwen

Leslie vindt dat migratie anders moet gebeuren ! ##Goed Bestuur vraagt om migratie anders aan te pakken, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige inwoners en met de nieuwe. Dit vereist is een nieuwe maatschappij. “ Hoe homogener (religieus, taalkundig, etnocultureel, etc.) een samenleving, hoe groter het vertrouwen in mekaar. Hoe heterogener, hoe sterker het […]

Eén Belgische ploeg

Jonas supportert liever voor een Belgische ploeg dan voor een Vlaamse ! #Goed Bestuur vraagt om het land niet verder uiteen te laten vallen, maar om door een herstructurering de beslissingen in het voordeel van iedereen te laten zijn. Niet langer de fouten alleen aan het andere landsgedeelte te verwijten maar er samen voor te […]

Goed besteed geld voor de Partijen 

Dylan vindt dat partijen veel te veel geld ontvangen ! #Goed Bestuur vraagt om goed besteed geld voor de partijen. Dit geld moet de onafhankelijkheid van de partijen garanderen, zonder te morsen met belastinggeld. “De politiek maakt er de laatste tijd een potje van. Het is tijd voor wat nederigheid. En minder publiek geld voor […]