Red de democratie: Het Vlaams niveau

Politiek Vlaanderen heeft goede verbeelding als het om slogans gaat, maar heeft het ook de verbeeldingskracht als het om het hervormen gaat van het politieke toneel? Stop het slechte politieke theater Mensen vragen zich af of er zoveel parlementen moeten zijn om ons klein landje te besturen. In theorie zou België zeven parlementen en zeven […]

De nieuwe Vlaamse Districten

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen liggen er 13 steden in een grootstedelijk of regionaal-stedelijk gebied, dit zijn de zogenaamde centrumsteden. Het begrip centrumstad is geen aanduiding voor de steden met de meeste inwoners. Een centrumstad oefent een centrale functie uit voor zijn omgeving, onder andere op het vlak van werkgelegenheid, verzorging, onderwijs, cultuur en ontspanning. […]

Red de democratie – Het niveau boven de gemeente

Als Vlaanderen vooruit wil en fier zijn over zijn regio, dan is het belangrijk om een voortrekker te zijn in het organiseren van een samenleving gebaseerd op democratische rechten en plichten. Aangezien het voorlopig moeilijk is om het Belgische niveau te hervormen, zou Vlaanderen beter beslissen om zelf eerst te herstructureren met als belangrijkste doelstellingen […]

Mijn nieuwjaars wensen

Het is de tijd van de wensen. Wie wil er geen vrede op aarde? Wie wil niet dat het goed gaat met de mensen? Wie wil niet dat alle mensen gezond en gelukkig zijn? Iedereen wil dit, maar we weten niet meer hoe we dit samen kunnen bereiken. Het voelt voor de doorsnee burger dat […]

De weg naar Autocratie

In turbulente tijden gaan mensen nog meer dan anders op zoek naar leiders die zelfverzekerdheid uitstralen. Bovendien zullen zulke leiders in die periodes ook makkelijker opstaan. Het zijn leiders die duidelijkheid en veiligheid beloven. Al zal dat in de praktijk meestal een vals gevoel van veiligheid blijken. Dat kan ook moeilijk anders. De complexiteit van […]

Onderdrukking

Wij willen niet eeuwig het onderdrukte volk zijn, in dienst van de westerse consumptie. Elk van ons moet zijn persoonlijke consumptie bijsturen maar nog veel belangrijker is het dat de bedrijven het roer omgooien en anders gaan produceren. Ze zeggen voortdurend dat zij inspelen op onze vraag. Dat klopt niet. De vraag wordt ons opgedrongen.” […]

Wijsheid en Redelijkheid staan voor Rechtvaardig zijn

“Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek.” Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869-1948 Rechtvaardigheid is billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid. Rechtvaardigheid is verbonden met een gevoel, een emotie, die bepaalt hoe wij tegenover een bepaalde situatie of keuze staan. Van jongs af aan hebben wij een ‘rechtvaardigheidsgevoel’. Vaak zal niet het woord ‘rechtvaardig’ vallen, maar het […]

Wijsheid en Redelijkheid staan voor Kwaliteiten van het hart gebruiken

“Heart-Based Living verwijst naar alle intenties en acties waarbij de kwaliteiten van het hart in het dagelijks leven tot uitdrukking komen. Deze hart kwaliteiten zijn bijvoorbeeld waardering en zorgen voor anderen, vriendelijk zijn voor de mensen om je heen, en iets terug geven aan de maatschappij door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk om op deze manier het lijden […]