Lokale politiek Anders

Emma vindt dat de lokale politiek anders moet ! #Goed Bestuur vraagt voor meer betrokkenheid van de burgers in de lokale politiek. De democratie moet heropgebouwd worden te beginnen met de gemeente. De burger moet echte inspraak krijgen in de beslissingen. “In de lokale politiek is ideologie zo goed als onbestaande. Het gaat er om […]

Driedeling in de samenleving aan de gang

“Met een uitdijende onderlaag, een middenklasse die een onevenredig groot deel van de fiscale en sociale lasten draagt en een toplaag van superrijken die veelal aan de fiscaliteit ontsnapt. De overbelasting van de middeninkomens en het fenomeen van de “working poor” ondermijnen veel landen”. Yves Leterme – De Tijd – 5 september 2023

Federatie van kantons

Robbe vindt dat provincies moeten afgeschaft worden ! #Goed Bestuur vraagt om de provincies af te schaffen en een niveau te creëren dat dichter bij de burger staat en ook dichter bij de niet gefusioneerde gemeentes waarvan het een aantal moeilijke taken overneemt. “Het politieke systeem zit vast. Tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor […]

Gemeenten; Fusies of niet?

Maxime vindt fusies niet in het voordeel van de burger ! #Goed Bestuur vraagt het behoud van de gemeenten zodat meer beslissingen dicht bij de burger gebeuren. Een gemeentebestuur moet zijn bevolking kennen en gekend zijn door zijn bevolking. Fusies zorgen zeker niet voor een beter contact met de bevolking. “Vlaanderen moet onze gemeenten geen […]

Geloofwaardigheidscrisis van de media

“Wat de wereld nu meemaakt is meer dan een geloofwaardigheidscrisis van de media, dit is een crisis van het democratisch bestel. Miljardairs ondermijnen als eigenaars van mediabedrijven het democratisch recht op informatie.  De media moeten uit de markt verwijderd worden. Alleen een robuuste openbare mediasector kan de democratie dienen.” Victor Pickard, hoogleraar communicatie aan de […]

Brussel Hoofdstad van Europa

Simon vindt dat Vlaming in Brussel meer medezeggenschap verdient ! #Goed Bestuur vraagt een tweetalig, liever zelfs meertalig Brussel want Brussel is niet alleen de hoofdstad van België maar ook van Europa. Om dat te bewerkstelligen is er een andere aanpak absoluut nodig. Brussel moet een echte hoofdstad worden. “De Brusselse agglomeratie vormt de bron […]

Centrumpartijen zonder ideeën ???

“Een centrum zonder ideeën, zonder plan en zonder hart zijn een rode loper voor populisten van extreem links en extreem rechts. We hebben behoefte aan populistische centrumpartijen die benadrukken dat we het hier goed hebben en die tegelijk een plan, een droom en een project hebben voor het volgende decennium. Een dat iedereen verenigt. Die […]

Senaat, ja of nee?

Sarah vindt dat de senaat wel nuttig kan zijn ! #Goed Bestuur vraagt het herstellen van de democratie door de Senaat terug het nut te geven waarvoor ze bedoeld was: controle op het parlementaire werk van het Parlement en op het uitvoerende werk van de regering. “De uitholling van de democratische controle in parlementen en […]

Beste politici, de echte kloof gaapt elders

“De echte kloof gaapt elders: tussen wie de vrijheid en de gelijkheid van de moderniteit onderschrijft en wie dat niet doet; tussen wie het kapitalisme in grote lijnen voorstaat en wie het helemaal overboord wil, tussen wie de globalisering aanvaardt en wie de globalisering wil indijken of terugschroeven.”  Tinneke Beeckman in De Standaard, 1/2/2024 https://www.standaard.be/cnt/dmf20240131_96839583

Naar 3 beslissingsniveaus

Thomas vindt dat er teveel politieke niveaus zijn! #Goed Bestuur vraagt om het aantal niveaus waarop beslissingen worden genomen te verminderen tot 3 Belgische niveaus naast het Europese. We moeten ervoor zorgen dat beslissingen op één niveau zitten, dus geen bemoeienis meer van een hoger niveau. We moeten duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden per niveau vaststellen. “De […]

Verontrusting

“Ik begrijp tot mijn schrik en verontrusting nu hoe eenvoudig het is om in slaap te worden gesust door de traagheid aller dingen en om slaapwandelend naar een dictatuur geleid te worden. Ik besef hoe gemakkelijk het is om je schouders op te halen bij kleine veranderingen die je niet persoonlijk raken, tot het moment […]

Van 54 naar 14 ministers

Marie vindt dat 54 ministers & staatssecretarissen veel te veel ! Goed Bestuur vraagt het verminderen van 54 ministers en 5 staatssecretarissen naar 14 ministers, geen staatssecretarissen meer en niet langer regionale ministers maar met behoud van een minister-president voor elk gewest. “Het ellendige van politieke grappen is dat ze soms minister worden.” Wiet van […]

Van 472 naar 334 parlementairen

Nicolas vindt 472 parlementairen veel te veel ! #Goed Bestuur vraagt het verminderen van het aantal parlementairen van alle momenteel bestaande 6 parlementen. Door de structuur te veranderen kunnen we het aantal fulltime parlementsleden verminderen van 472 naar 334.  Als we een blanco stem laten vertegenwoordigen door lege zetels, dan vermindert het aantal te betalen […]

Hoeveel Parlementen hebben we nodig?

Laura vindt dat 6 parlementen veel te veel is en te duur! #Goed Bestuur vraagt om de verkiezing van 6 parlementen terug te brengen naar de verkiezing van 1 federaal parlement met 3 geïntegreerde gewest-parlementen (Vlaams, Waals & Brussels). Door deze integratie en verplichte interactie zal de communicatie met de andere gewesten gemakkelijker worden en […]

Gelukkig Nieuwjaar

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en vooral een goede gezondheid.Help mekaar om gelukkiger te worden. Alleen door samen naar iets toe te werken wordt men gelukkiger, niet door het eigen geluk na te streven. En we zullen moeten samenwerken om terug baas te worden over de democratie. 2024 wordt een jaar van verkiezingen, dus […]