Minder gesjoemel met intercommunales

Mehdi vindt dat intercommunales teveel sjoemelen !

#Goed Bestuur vraagt om de activiteiten van intercommunales te beperken tot hun kanton, het doorzichtiger maken van hun beleid en vooral het terug onderwerpen aan een echte democratische controle.

“Bijna elke politicus in ons land kent de intercommunales zeer goed, maar weinigen spreken erover. Zo is het reilen en zeilen binnen de intercommunales al jaren een goed bewaard politiek geheim.”

Peter Reekmans, burgemeester Glabbeek

Hoe is het nu?

De intercommunales en aanverwante structuren zijn door politici “gewild” ontaardt in een ondoorzichtig kluwen en vooral bewust onttrokken aan een democratische controle. Het is een soort speeltuin voor politici van alle partijen.

Er is werk aan de winkel bij de reorganisatie van het kluwen van de intercommunales en het gebrek aan transparantie. Voor een fundamentele verandering zullen er heel wat intercommunales moeten verdwijnen, anderen zullen moeten fusioneren op het nieuwe niveau, de districten.

Wat zeker niet kan en nu wel gebeurt, is dat intercommunales investeringsbedrijven worden voor lokale politici en hun partij. Wat ook niet kan is dat ze hiervoor soms dochterondernemingen oprichten.

Het Liberaal Vlaams Verbond schrijft hierover:

“ De organisatie en kostenefficiëntie van intercommunales zijn echter wel beheersbaar door politici. Net daar komt de kat op de koord: deze organisaties blinken niet uit in (kosten)efficiëntie. De gemiddelde loonkost per werknemer bij Fluvius bedraagt 96.000 Euro. Dit is significant hoger dan voor andere industriële bedrijven. De raden van bestuur van Fluvius en dochtermaatschappijen zijn bevolkt door politici van diverse pluimage én dossierkennis (in totaal 380 mandaten!) die hiervoor zitpenningen ontvangen.”

#Goed Bestuur vraagt de volgende verandering

Samenwerking geeft soms een schaalvoordeel, vooral bij samenaankoop. Samenwerking in intercommunales geeft de mogelijkheid om meer gespecialiseerde taken, die onmogelijk door de gemeente kunnen gedaan worden, uit te besteden aan een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten. 

Wat moet er veranderen:

  • Intercommunales worden georganiseerd op niveau van het kanton en mogen dus ook niet daarbuiten functioneren
  • Intercommunales mogen geen dochters oprichten
  • Intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de kantonraad.
  • Intercommunales zijn er voor de burger, winsten worden dus uitgekeerd aan de burger

Het kanton (district) moet komaf maken met de huidige wildgroei aan regionale samenwerkingsverbanden zoals intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, vzw’s voor cultuurprojecten, sociale verhuurkantoren en zo verder. Intercommunales moeten binnen het kanton blijven, dus ook De Lijn of Fluvius. Omdat groter worden meer bureaucratie veroorzaakt en minder efficiëntie, is het nodig om intercommunales te beperken tot het kanton of referentieregio.

Schaf de bestaande bestuursmandaten in intercommunales af. De raad van bestuur van een intercommunale bestaat uit de vakschepenen van de betrokken gemeenten, eventueel aangevuld met onafhankelijke experten

Volgende venster op de politiek;