Schrijft

Wie wil er geen hoopvolle toekomst? Guido gaat op zoek naar nieuwe oplossingen; voor iedereen die zich niet langer kan vinden in deze maatschappij, voor iedereen die het gehad heeft met de oneerlijkheid van de multinationals en de superrijken, met de minachting van politici voor de kiezer, met lobbygroepen die willen dat alles wordt zoals het het beste uitkomt voor hun klanten, met media die niet meer zoeken naar de waarheid, met een wapenindustrie die de vrede tegenwerkt, met een natuur die duidelijk in moeilijkheden is, met de mens die moeite heeft om te overleven in deze zotte en hectische wereld die voor veel mensen te groot en te complex geworden is.

Wat zou er zoal kunnen of beter nog ‘moeten’ veranderen? In mijn droom is er bijna een echte democratie, is de burger gelukkig, bestaat er geen armoede, leven de mensen in een gezonde omgeving, ontstaat er in de regio’s (niet groter dan provincies) een echte samenleving en is de burger blij dat hij deel uitmaakt van de Europese Federatie.

Guido heeft een aantal van zijn dromen op papier gezet

1. Democratie & Burgerparticipatie

2. Welvaart & Duurzaamheid

3. Solidariteit & Mensenrechten

4. Samenleving & Waardigheid