Laat dat eens bezinken

Laat dat eens bezinken: meer dan twee op de vijf jongeren in een representatieve steekproef van landen over de hele wereld ziet democratie niet als de beste regeringsvorm en meer dan twee op de vijf spreekt ook zijn steun uit voor een of andere vorm van militaire controle. Dat suggereert dat de greep van democratische idealen en principes generatie na generatie aan het verslappen is, een bevinding die ons zou moeten verontrusten – maar misschien niet verbazen. Jongeren tussen de 18 en 35 jaar zijn immers opgegroeid en gepolitiseerd toen het tijdperk van de “poly-crisis” aanbrak, waarin vormen van klimaat-, economische, technologische en geopolitieke onrust zijn gegroeid en elkaar hebben versterkt in een mate die nooit eerder is vertoond.

Om de sluipende ontevredenheid onder jongeren over de democratische overheid en sommige van haar grondbeginselen weg te nemen, moeten we dat vertrouwen herstellen door te laten zien dat de overheid kan zorgen voor veiligere straten, meer huisvesting, beter onderwijs en betere gezondheidszorg, en betaalbaarder voedsel en energie.

Die taak – staten en samenlevingen zo inrichten dat ze effectiever voldoen aan de behoeften van mensen – ligt voor ons allen die de democratie willen verdedigen en veilig willen stellen voor de komende generaties.

Gelezen in Knack – Mark Malloch-Brown – 22/09/2023