Succesvolle samenlevingen

Ze moeten gerichtheid op de gemeenschap stimuleren, maar ook tolerantie, ruimdenkendheid en actieve betrokkenheid bij het openbaar bestuur, als ze een hechte samenleving willen zijn.

Ze moeten waardering hebben voor innovatie, ondernemerschap en het nemen van risico als ze in economisch opzicht succesvol willen zijn.

Een samenleving van naar binnen gekeerde individuen die alleen geïnteresseerd zijn in het vergroten van hun persoonlijke consumptie is helemaal geen samenleving.”

Uittreksel uit een boek van Francis Fukuyama, Het liberalisme en zijn schaduwzijden. Het is een aanrader om dit boek te lezen.

Wat ik hierover schreef een tijd geleden: