Mogelijkheden nieuwe technieken

“Alleen een crisis, echt of vermeend, behalve over veiligheid brengt werkelijke veranderingen teweeg. Als die crisis er eenmaal is, hangt het optreden tegen die crisis af van wat er aan ideeën voorhanden is. Dat is naar mijn mening onze basale functie: alternatieven bedenken voor bestaand beleid en ervoor zorgen dat die beschikbaar blijven tot wat […]

Mensenrechten Artikel 18

Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven, zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, […]

Verkiezingen anders

“Democratie is een vorm van regeren die verkiezing door de incompetente velen vervangt door benoeming van de corrupte weinigen.” George Bernard Shaw, Iers-Engels schrijver, Nobelprijswinnaar literatuur 1925 Als verkiezingen iets zouden veranderen, waren ze allang verboden.  Ons ongenoegen over verkiezingen is momenteel heel groot, maar toch moeten we ze behouden. Voor elke beslissing alle burgers […]

Democratische besluitvorming

Terill Bouricius ging op zoek naar een systeem dat een nieuwe impuls kan geven aan de democratie. Hij bestudeerde het systeem van de Atheense democratie en vroeg zich af hoe hij dit kan toepassen op onze democratie. Voor Bouricius was loting een belangrijk onderdeel van zijn systeem. Kort samengevat ziet de werkwijze van Bouricius er […]

Mensenrechten Artikel 16

Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming […]

De Wakkere Burger

“De ideale burger verdeelt z’n tijd tussen huishoudelijke en openbare verplichtingen zonder een van beiden te verwaarlozen: Het zullen de steeds talrijker wordende wijkvergaderingen zijn die, in zich steeds vernieuwende commissies, door middel van argumenten en tegenargumenten in de confrontatie der opinies, waardoor de burgers de wetten zullen leren kennen, hen lief te hebben en […]