Red de democratie:Is 21 de oplossing voor decatch 22 waarin ons land zit?

“De kiezer verwacht en beloont beleid. Decennia van gemakkelijke vrede, permanent mediakabaal, onbezonnen beloftecultuur en systemisch bestuursfalen hebben de kiezer decadent gemaakt. De electorale versnippering trekt de politiek in een doodspiraal van electoraal opbod, dat leidt tot bestuurlijke onmacht dat leidt tot nog meer opbod. Alleen door te herverkavelen kunnen opnieuw werkbare meerderheden ontstaan. Maar […]

Red de democratie: Het Vlaams niveau

Politiek Vlaanderen heeft goede verbeelding als het om slogans gaat, maar heeft het ook de verbeeldingskracht als het om het hervormen gaat van het politieke toneel? Stop het slechte politieke theater Mensen vragen zich af of er zoveel parlementen moeten zijn om ons klein landje te besturen. In theorie zou België zeven parlementen en zeven […]

Red de democratie – Het niveau boven de gemeente

Als Vlaanderen vooruit wil en fier zijn over zijn regio, dan is het belangrijk om een voortrekker te zijn in het organiseren van een samenleving gebaseerd op democratische rechten en plichten. Aangezien het voorlopig moeilijk is om het Belgische niveau te hervormen, zou Vlaanderen beter beslissen om zelf eerst te herstructureren met als belangrijkste doelstellingen […]

Mijn nieuwjaars wensen

Het is de tijd van de wensen. Wie wil er geen vrede op aarde? Wie wil niet dat het goed gaat met de mensen? Wie wil niet dat alle mensen gezond en gelukkig zijn? Iedereen wil dit, maar we weten niet meer hoe we dit samen kunnen bereiken. Het voelt voor de doorsnee burger dat […]