Brussels, a real European Capital City

“De Brusselse agglomeratie vormt de bron voor een flink stuk van onze nationale welvaart, en als Vlaanderen Brussel wil verkwanselen, dan zal dit een gigantische kostprijs hebben.”Marc Hooghe, Hoogleraar KU Leuven in De Morgen  De heer Stabenow (Duitse Brusselaar en correspondent voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung) vindt het goed dat er een Brussels bewustzijn begint […]