Wie beslist ? ? ?

“Wij leven niet meer in een democratie. We bevinden ons vandaag in het tijdperk van de post-democratie. Burgers hebben niets meer te zeggen. Belangrijke beslissingen worden niet meer genomen in nationale parlementen, maar op het transnationale niveau. De grote ondernemingen zwaaien de plak.” Chantal Mouffe (Wanfercée-Baulet, 17 juni 1943) is een Belgische politicologe en filosofe […]