1.1 Gedecentraliseerde bevoegdheden: bottom-up

Door de historische ontwikkeling van de federatie behielden de kantons belangrijke eigen bevoegdheden en is er sprake van een niet-gecentraliseerde verdeling van verantwoordelijkheden. Alle nieuwe bevoegdheden berusten bij de kantons en wanneer de bevoegdheidsverdeling wordt gewijzigd, hebben kantons een soort vetorecht. Deze verdeling en de poging om problemen op een zo laag mogelijk niveau op […]