Besturen door schuld

“Wie een woning bezit die is gefinancierd met geleend geld, demonstreert niet. Schuld is een van de effectiefste technieken voor het bewaren van sociale rust, het bijbrengen van politiek conservatisme, terwijl gelijktijdig de uitbuitingsgraad bijna automatisch alleen maar toeneemt.” Ewald Engelen, politiek filosoof en hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Uittreksel uit zijn […]

Kom uit uw neoliberale sluimer

“Het levensgevoel dat hoort bij het neoliberalisme is een van neurotisch egocentrisme, calculerend gedrag en mateloos materialisme. Dat wordt gecompenseerd door een ‘geluksindustrie’, die grossiert in het al even individualistische quasi-mysticisme van yoga, meditatie, Tibetaanse klankschalen en mindfulness. Of door een van drank, drugs en seks doordrenkte ‘belevenisindustrie’ , bestaande uit exotische vakanties, festivals en […]