De Politici

Ik begrijp nu iets beter waarom politici er telkens in slagen om hun kiezers te bedotten.  Waarom laten de kiezers zich zo gemakkelijk beetnemen. De afstand tussen de politiek en de burger is veel te groot. Politici zijn vergeten dat ze de mensen vertegenwoordigen. Weten zij nog wel wat er leeft bij de mensen of […]