Lobbying

Lobbyen is het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen; het initiatief voor het contact ligt bij de lobbyist, iemand die er geen statutair onderdeel van uitmaakt. De interventie door zo’n derde partij vindt doorgaans plaats buiten het zicht van de openbaarheid. Ook de lobbying van multinationals, vakbonden, patroonsorganisatie, ngo’s bij de politiek verantwoordelijken […]