De Vierde Macht in gevaar

De vierde macht zijn de massamedia zoals tv, kranten, internet en sociale media. Voor de samenleving en het individu heeft massamedia de functie van informeren, amuseren, socialiseren en binden. Voor de democratie zijn andere functies van belang. Massamedia zijn bijvoorbeeld een spreekbuis: actoren kunnen hun mening via de massamedia laten horen. Door het publiceren van onderzoeken kunnen […]