Concentratie & Monopolievorming

De strijd om de macht wordt al eeuwen gevoerd en al jaren worden machthebbers afgeschilderd als arrogante zakken. Waarom is dat zo en hoe komt dat? Er is overal rondom ons een tendens naar centralisatie van macht.  Onder het mom van “efficiëntie” worden gemeenten gefusioneerd. Bedrijven doen overnames van concurrenten om meer markt te verkrijgen, […]