Nieuw niveau = District i.p.v. Provincies

In Antwerpen bestaat er een veelvoud aan niveau’s: districten (de vroegere gemeenten) met een verkozen gemeenteraad, een niveau van de gefusioneerde gemeenten met verkozen gemeenteraad, de provincie met verkozen raadsleden, het Vlaams Gewest met ministers en parlement, de Federale staat met regering en parlement, het Europese parlement. Om er zeker te zijn dat de burger […]

Referentieregio’s, gemiste kans?

De doelstelling van de Vlaamse Regering is om een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid te zijn. Daarom wil de Vlaamse Regering inzetten op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd. Het is een goede zaak dat de regering orde wil scheppen in totale wanorde. Maar mist de Vlaamse Regering niet weer de kans om […]