Van Individu naar Wijk

De omslag naar een klimaatneutrale samenleving is nog te veel een initiatief van het individu. Dat kan anders. We moeten systematisch, wijk per wijk, mensen helpen om de overstap te maken. Een democratie, daar moet je actief aan werken. We beseffen dat soms te weinig.” Tim Goedemé, armoede-expert