De Cyrus Cylinder

In het Britisch Museum in London bevind zich de Cyrus Cilinder of tenminste een kopie ervan want het origineel is terug naar Iran (het oude Perzië). Deze oude stenen rol wordt nu beschouwd als ’s werelds eerste handvest voor de mensenrechten. Zowat de eerste vier artikels uit onze moderne mensenrechten worden hierin beschreven. Wanneer men het bekijkt ka n men alleen maar onder de indruk zijn en niet vanwege het formaat want het is een erg klein ding. Niet alleen diegene die dit heeft gemaakt verdient veel lof want dat heeft heel veel geduld gevraagd, maar ook de geschiedkundigen die erin geslaagd zijn om dit te ontcijferen. Het zijn decreten in Akkadisch schrift vastgelegd op een cilinder van gebakken klei.

Cyrus de Grote was de koning van Perzië. In 539 v.Chr. werd de stad Babylon veroverd door de legers van Cyrus de Grote, de eerste koning van het oude Perzië (nu Iran). In de decreten op de cyrus cilinder staat dat Cyrus de Grote alle slaven vrij liet en daarmee verklaarde hij dat iedereen het recht had zijn eigen religie te kiezen en bepaalde dat er rassengelijkheid moest zijn.

Vanuit Babylon, het idee van mensenrechten verspreidde zich snel van Babylon naar India, Griekenland en uiteindelijk naar Rome. Daar ontstond het concept van een “natuurwet”, gezien het feit dat mensen gedurende hun leven uit zichzelf al bepaalde ongeschreven wetten schenen te volgen. Romeinse wetgeving was dan gebaseerd op rationele ideeën die uit de praktijk voortkwamen.