Milieu

Het milieu is voor veel mensen maar vooral voor de jongeren, die er het meeste problemen zullen aan overhouden, een belangrijk punt om aan te werken.

Om met heel pragmatische oplossingen te komen zou het een goed idee zijn om dit te organiseren per stadsgewest. Belangrijke dingen daarbij zijn het organiseren van het vervoer binnen het stadsgewest, de urbanisatie van het stadsgewest (betonstop?) en de aanwezigheid van voldoende natuur in het stadsgewest.

Het (re)organiseren van het openbaar vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gevecht tegen de CO2 en het gebrek aan gezonde lucht. Om dit beter te organiseren is het misschien een beter idee om De Lijn te decentraliseren in plaats van te centraliseren. Een grote gecentraliseerde organisatie heeft meer performante managers nodig, terwijl een kleinere organisatie het kan doen met gemiddelde managers. In een grote organisatie ontstaat een grotere bureaucratie en dus hogere kosten. Kleinere organisaties verminderen de bureaucratie en de kostprijs van de dienst.

Er zijn dertien centrumsteden waarrond het openbaar vervoer moet worden georganiseerd. Wie kan dat beter dan mensen uit de buurt. Elk stadsgewest moet een eigen De Lijn intercommunale vormen om het openbaar vervoer in de regio te plannen en te beheren. Het geld voor deze maatschappijen moet verdeeld worden volgens inwonersaantallen. De verschillende maatschappijen kunnen beoordeeld worden op klantenservice. Wie beter scoort krijgt meer geld.

Er kan een zeer kleine organisatie centraal zijn, die diensten levert aan de 13 maatschappijen. Dit zou kunnen zijn: marketing communicatie, IT beheer, het meten van de tevredenheid van de gebruikers van de verschillende maatschappijen. 

Openbaar vervoer is de oplossing voor de toekomst, want het aantal auto’s en het gebruik ervan blijven promoten lijdt onvermijdelijk tot meer files en ongezonde lucht. En de elektrische auto lost slechts een klein stukje van het probleem op. Ik weet ook wel dat uw partij vooral interesse heeft  voor de kiezer in de auto en niet voor de kiezer in het openbaar vervoer. Het is echter noodzakelijk om iets te doen aan de slechte lucht in onze stad, die onder andere veroorzaakt wordt door de auto. Aan onze vervuilende fabrieken kunnen en willen we niets doen tenzij hen stimuleren om hun productie milieuvriendelijker te maken.

De betonstop zal waarschijnlijk beter kunnen georganiseerd worden als de beslissingen hierover gebeuren op stadsgewest-niveau, dus dicht bij de burger wat goed is voor de betrokkenheid van de burger. Hoe kan de vrije ruimte beschermd worden?

Er is veel te weinig bos in Vlaanderen.

“In Vlaanderen moeten we naar een kwart natuur. We hebben zes procent, dat is negentien procent te weinig, dat is 257.000 hectare bijmaken”

Leo Van Broeck, Vlaams bouwmeester.

Laat ons beslissen om te gaan naar 10 % tegen 2030 en dan elke 5 jaar 3 % extra zodat we bij 25 % uitkomen tegen 2050. Dat zou pas een leuk perspectief voor onze jeugd zijn.

Per stadsgewest zou er een intercommunale moeten gecreëerd worden die één groot windmolenpark voor het stadsgewest creëert in plaats van windmolens langs alle kanten te plaatsen met hun negatief effect op het landschap.

Deze opsomming is uiteraard beperkt. Er zijn nog veel mogelijkheden om de service aan de bevolking te verbeteren. Het  belangrijkste is wel dat we weg moeten van het partijbelang en voluit gaan voor het belang van de bevolking.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *