Onze binding aan mensenrechten?

“Onze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd worden.”

Jimmy Carter, Amerikaans staatsman, 39e President 1924-