Simplify, vereenvoudig om beter te dienen

In onze sociale zekerheid bestaan er zoveel hokjes, dat zelfs mensen die er dagelijks mee werken niet meer weten onder welke regel ze moeten zoeken. Het systeem is zo ingewikkeld door er steeds maar aan toe te voegen. We moeten stoppen met mensen in hokjes te plaatsen. 

Alleen een grote vereenvoudiging kan dit systeem rechtvaardiger en socialer maken.  

“We hebben een van de duurste en meest rigide arbeidsmarkten ter wereld. We marginaliseren iedereen die geen productiviteitswonder kan zijn, we cultiveren werkloosheid en inactiviteit, we fnuiken de ruimte voor flexibele loopbanen, we halen de neus op voor e-commerce. Maar als de statistieken wijzen op generatiewerkloosheid, kansarmoede of burn-out, klinkt alleen de toorn van onrecht en de roep om nog meer regels. We betreuren de afschrijf-cultuur in het personeelsbeleid, maar bij elke tegenwind komt het brugpensioen weer boven. We hebben onbetaalbare pensioenen, maar we besteden vooral tijd aan nieuwe pensioenbeloftes, inclusief minimumpensioenen en pensioenbonussen. De gezondheidszorg kan de behoeften en de mogelijkheden onmogelijk volgen, maar we discussiëren alleen over hoeveel meer belastinggeld we jaarlijks daarvoor kunnen veroorloven.”

Marc De Vos – Trends – 03/05/21

Hier zijn enkele mogelijkheden

°   Werkloosheidsuitkering is in België onbeperkt. We kunnen dit behouden, maar na 1 jaar gaat men naar fulltime opleiding of werken voor de gemeenschap. Gelijktijdig moet er een groots opleidingsprogramma komen voor al die werklozen zonder enige kwalificatie. Geef deze mensen kansen om deel te nemen.

°  Er moet een eengemaakt statuut komen voor alle categorieën; arbeiders, bedienden, ambtenaren en zelfstandigen. Dit moet niet onmiddellijk volledig uitgevoerd worden, maar men moet er meteen aan beginnen. Zo zou men kunnen kiezen om een nieuw statuut te maken enkel voor mensen geboren na 1990, de jeugd dus. En betrek ze aub in de creatie van een nieuw statuut dat voor iedereen geldig zal worden. De voordelen van de huidige statuten kan behouden blijven voor mensen geboren voor 1990. Op die manier moet er niet geraakt worden aan de huidige voordelen. Voorwaarden kunnen wel verschillen per sector, maar moeten altijd eenheidsstatuten zijn.

°  Het uitdoven van het zelfstandigen statuut; op termijn moeten zelfstandigen ook tot hetzelfde eenheidsstatuut behoren. Dat zou kunnen door zaakvoerders de mogelijkheid te bieden om als een gewone medewerker betaald te worden indien hij al zijn inkomsten via een sociaal secretariaat uitbetaald worden, maar exclusief uitbetaling winsten. De winstuitkering mag niet hoger zijn dan 1/13de van zijn jaarloon. En voorlopig is dit een vrijwillige beslissing van de zaakvoerder, maar als hij kiest voor het werknemersstatuut moet hij het volhouden. Voor nieuwe vennootschappen wordt dit het enige statuut. 

°  13 keer loon; Waarom zouden we loon en pensioen niet 12 en vakantiegeld of dertiende maand, maar 13 keer uitbetalen, dus elke vier weken. Daarvoor zouden alle elementen zoals vakantiegeld, dertiende maand, enzoverder samengeteld worden en gedeeld door dertien. Geen vakantiekassen meer, geen problemen bij ontslag over vakantiegeld en dertiende maand want alles is al betaald. Wat een administratieve vereenvoudiging. 

Daar bovenop zou je dan de mogelijkheid moeten openhouden om een winstdeelname uit te keren waarop enkel belastingen verschuldigd zijn, maar beperkt tot een bruto vierweken-loon en ook geldig voor de bonussen van managers. Dit is geen verplichting maar een slimme zaakvoerder zal dit doen om zijn werknemers te motiveren

Ziekteverzekering

Het is evident dat de ziekteverzekering uit de sociale zekerheid moet gehaald worden, want dat is een mensenrecht en dus afdwingbaar voor iedereen. Het moet er zijn voor iedereen, ook voor wie niet werkt.

Simplify

Geef de ziekteverzekering een eigen budget. Er zou moeten gestopt worden om uit de grote pot te graaien maar de ziekteverzekering (de minister van volksgezondheid) moet verantwoordelijkheid nemen en de eigen rekeningen betalen. Om eigen inkomsten te creëren zou de ziekteverzekering de accijnzen op alcohol, sigaretten en benzine kunnen toegewezen krijgen. Eventueel kan de suikertaks hier nog aan toegevoegd worden.
Naast deze accijnzen zou de ziekteverzekering (in de basis uitgebreid met hospitaalplan voor iedereen) aangevuld worden voor verplichte bijdrage van alle deelnemers.