Belastingen moeten eenvoudiger en eerlijker

Er moet zeker iets gebeuren met de belastingen, vooral een grondige vereenvoudiging dringt zich op. Het politieke debat illustreert dat er nogal wat onvrede is in de mate dat de tarieven in de Belgische personenbelasting zo snel en fors stijgen bij redelijke beperkte lonen.

Inkomstenbelasting

Een belastingformulier met meer dan 800 codes om in te vullen is echt niet normaal. Van die 800 codes moeten er zoveel mogelijk verdwijnen. Er moeten zeker minder mogelijkheden zijn om belasting te verminderen (cadeautjes van politici aan hun kiezers). 

Om een einde te maken aan het fiscaal apartheidsregime moeten we af van alle samenlevingshokjes. Geen gedoe dus met single-reflex of gezinsvriendelijke fiscaliteit.”

Maurits Vande Reyde en Alexandra d’Archembeau (Jong VLD)

Ongeveer een derde van de bevolking is single. Vroeger ging de vrouw niet werken, nu meestal wel. Gezinnen belasten is dus niet meer van deze tijd. Laat ons kiezen om de burger individueel te belasten. Een belangrijke aanpassing is het afschaffen van het cumuleren van inkomens van gezinsleden of samenwonenden. Gezinsinkomen moet op de schop.  Ook aftrek van personen ten laste moet afgeschaft worden: wat kinderen betreft kan dit gemakkelijk opgevangen worden door een verhoging van het kindergeld.

Extra voordelen

Samen met de patroons hebben de vakbonden gezocht naar manieren om extra geld aan de werkende te geven zonder dat daarvoor sociale bijdrage te betalen. Die sociale bijdrage hebben we, en dat weten ook de vakbonden, nodig om de sociale zekerheid overeind te houden. Laat nu net dat momenteel het probleem zijn; te weinig geld voor de sociale zekerheid. 

Salariswagens

Volgens sommigen ligt de salariswagen aan de bron het probleem van de files. Dat begrijp ik niet goed, want werknemers met of zonder salariswagen moeten op het werk geraken. Wel is het zo dat dit een niet eerlijke vorm van vergoeding is, want het is bedoeld als ontduiking van belasting en sociale bijdrage. Daarom moet er dringend iets aan gebeuren.

Wat zouden jullie ervan zeggen om voor alle bedrijfsauto’s de verplichting op te leggen om op beide zijkanten de firmanaam te vermelden in 10 cm hoge letters. Het is tenslotte een firmawagen, dus een beetje reclame kan geen kwaad. Dus ook op de Porsche van de baas? Zou dat niet leuk zijn?

Laat ons geleidelijk aan het fiscaal aftrekbaar zijn van auto’s verminderen: onmiddellijk zou slechts 1 auto per 5 werknemers fiscaal aftrekbaar zijn, drie jaar later 1 op 10, nog drie jaar later 1 op 20 met een maximum van 10 auto’s per bedrijf.

We moeten de aftrek beperken tot een waarde 70000 € aankoop want de burger zou niet moeten betalen voor de Porsche van de patron.

Andere voordelen

Buiten salariswagens zijn er nog heel wat andere voordelen die zijn ontstaan door te hoge belastingen, maar die eigenlijk de belasting-inkomsten juist verlagen en daardoor verhogingen uitlokken. Het zou goed zijn om die geleidelijk aan af te schaffen. Enkel sparen voor een pensioen moet behouden blijven, liefst via een pensioenfonds.

Belastingschalen aanpassen

De laatste lonen moeten naar boven en de hoogste moeten naar beneden: dan kan door de belastingschalen te herzien. De laagste lonen moeten vrijgemaakt worden van belasting. Dit is meteen ook de eerste stap naar een negatieve inkomstenbelasting.

schijf 1: tot 14856 € zijn er geen belastingen verschuldigd

schijf 2: van 14856 tot 29712 € is het tarief 50 %

schijf 3: van 29712 tot 44568 € is het tarief 55 %

schijf 4: boven  44568 is het tarief 60 %

Vooral schijf 1 zal veel tegenstand oproepen, maar het is volgens mij de enige manier om op een eenvoudige manier de laagste lonen op te trekken. En het is een voorbereiding naar een negatieve inkomstenbelasting of een gewaarborgd basisinkomen.

Belasting bedrijven

Ook de belastingen van bedrijven moeten aangepast worden. Er zijn drie bijzondere fiscale gunstregimes, die ons land heeft ingevoerd om buitenlandse investeringen aan trekken: de excess profit rulings, de notionele-intrestaftrek en de aftrek voor octrooi-inkomsten. Laat ons die afschaffen en vervangen door een lagere belasting op winsten van vennootschappen. En daarvan profiteert ook de KMO, die in België toch voor 70% van het werk zorgt. Zorg voor een eerlijke belasting op de winsten, zodat de kmo’s niet steeds weer manieren moeten bedenken om die te ontwijken.

Multinationals

Om te vermijden dat multinationals zich gaan vestigen in landen met een lagere belasting en daardoor een oneerlijke situatie doen ontstaan voor de andere EU landen is de oplossing een Europese belasting voor bedrijven die in meerdere regio’s een filiaal hebben of hun merk verkopen. Het zal moeilijk zijn om dit te realiseren in de EU, waar het nog steeds ‘ieder voor zijn land’ is. Een gemeenschappelijke markt is alleen maar goed als het hun goed uitkomt of de inkomsten van het land verhoogd. Met een Europese belasting eindigt de eeuwige jacht op multinationals. Daarenboven zouden deze belastingen de bijdrage van de landen aan de Europese begroting verminderen.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *