Minder gesjoemel met intercommunales

De intercommunales en aanverwante structuren zijn door politici “gewild” ontaardt in een ondoorzichtig kluwen en vooral bewust onttrokken aan democratische controle. Het is een soort speeltuin voor politici van alle partijen. Intercommunales zijn ontstaan omdat bepaalde problemen niet op gemeentelijk vlak gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking geeft soms een schaalvoordeel, vooral bij samenaankoop. Samenwerking in intercommunales geeft de mogelijkheid om meer gespecialiseerde taken, die onmogelijk door de gemeente kunnen gedaan worden, uit te besteden aan een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten. 

° Intercommunales worden georganiseerd op districtsniveau en mogen dus ook niet daarbuiten functioneren

° Intercommunales mogen geen dochters oprichten

° Intercommunales vallen onder de bevoegdheid van de districtsraad.

° Intercommunales zijn er voor de burger, winsten worden dus uitgekeerd aan de burger