Hoeveel Parlementen zijn er nodig?

Meer en meer mensen hebben minder en minder interesse in politiek. Ze hebben het gevoel dat alles ver van hun dagelijkse realiteit beslist wordt en dat ze er geen invloed op hebben. Een zeker fatalisme maakt zich meester van de mensen en dat is zeker geen goede instelling om uit de crisis te geraken.

“In de parlementen doet men niets anders dan babbelen, met als enige doel het ‘brave volk’ te duperen.”

Lenin, In zijn beroemde Staat en Revolutie uit 1918

Als men naar Villa Politica kijkt, vraagt men zich wel eens af of Lenin gelijk had. Alleen al de manier waarop ze mekaar aanspreken, of moet men zeggen uitmaken, doet op zijn minst gezegd de wenkbrauwen fronsen. Dat getuigt echt niet van respect voor elkaar en dat is toch de basis van een maatschappij waarin we kiezen voor vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. En over het aantal aanwezige parlementairen zwijgen we liever.

Parlement or no parlement, that’s the question

Mensen vragen zich af of er zoveel parlementen moeten zijn om ons klein landje te besturen. In theorie zou België zeven parlementen en zeven regeringen moeten tellen: 3 gemeenschappen + 3 gewesten + 1 federale overheid = 7 parlementen en regeringen. Toch hebben we ‘maar’ zes parlementen en zes regeringen: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering besturen zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest. Daarnaast heb je nog de provincieraden en gemeenteraden.

De mensen zien door het bos de bomen niet meer. Als de mensen dan op tv zien hoe weinig parlementsleden er aanwezig zijn in het parlement dan vragen ze zich terecht af waarvoor we zoveel geld geven aan parlementairen die ogenschijnlijk niks doen. De meeste mensen weten niet dat er een groot deel van het parlementair werk gebeurt in parlementaire commissies.

Stop het slechte politieke theater

Het parlement is wat ons een laatste indruk geeft dat we een democratie zijn. De knoeierige beslissingen en de chaotische communicatie van regering en politici doet de mensen dromen van een autocratie, waar wel besluiten genomen worden. Hoe meer mensen er stemmen voor de extreme partijen hoe dichter we bij deze nachtmerrie komen. Al die ministers en staatssecretarissen die onze tv-schermen vullen met tegenstrijdige verduidelijking van besluiten.

Daarom deze oproep aan de politiek. Doe iets aan de lege parlementen. Zorg er tenminste voor dat het parlement gevuld is als er bijeenkomsten zijn. Doe er desnoods maar één per maand, maar zorg dat het parlement gevuld is, zo niet gaat de burger zich meer en meer afkeren van de politiek. Desnoods neem hun maandloon af als ze niet komen opdagen.

Doe wekelijks een ronde tafel meeting (dus niet in het parlement), waar de eerste minister of zijn ministers kunnen ondervraagd worden over hun beleid. Voor elk onderwerp (minister) kan er een verschillende samenstelling zijn van de ronde tafel. Telkens is er van elke verkozen partij één parlementslid aanwezig om vragen te stellen aan de ministers. Elk van deze vergaderingen moet door Villa Politica gefilmd worden zodat alle burgers dit kunnen volgen.