Vrijheid boezemt ons angst in

Daarom vluchten we in religieuze orthodoxie, fascisme of conformisme. Maar alleen in vrijheid kunnen we echt liefhebben en leven. Iemand die het leven liefheeft laat zich niet verleiden tot necrofiele machts- geweldsfantasieën: die beschouwt zichzelf als wereldburger en sluit de gehele menselijke familie in zijn armen.”

Erich Fromm, (Frankfurt am Main, 23 maart 1900 – Muralto (Zwitserland), 18 maart 1980) was een internationaal bekende Duits-Amerikaanse psycholoog, sociaal psycholoog en filosoof.