Abracadabra!

Wat we nodig hebben is een links abracadabra!, een onmogelijk aantrekkelijk toekomstbeeld. Een vriend vertelde me dat de term uit het Aramees stamt. In die taal betekent ‘abracadabra’ letterlijk abra: hij heeft gedaan, cadabra: zoals hij heeft gezegd. Doen wat men zegt, is een performatieve zin. De uitspraak maakt een werkelijkheid die ervoor niet bestond. Door het woord verandert de wereld.”

Eric Corijn, Hoogleraar VUB in ‘Vlaanderen, ontwaak!’