We moeten onze politici tegen zichzelf beschermen.

Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner, van de universiteit van Californië blijkt dat macht ons brein beschadigd, waardoor we onvriendelijk worden. Machthebbers zijn impulsiever, schatten minder goed risico’s in en hun inlevingsvermogen vermindert.

Ook de Canadese neuroloog Sukhvinder Obhi van de McMaster Universiteit in Ontario (meer info op www.obhilab.com), kwam al eerder tot gelijkaardige resultaten. Hij onderzocht niet het gedrag van machthebbers, maar wel hun brein. In zijn onderzoek vergeleek hij de hersenen van machthebbers met die van gewone mensen. Daaruit bleek dat macht het zogenaamde spiegelingsproces dat aan de basis ligt van empathie, schaadt. In normale gevallen imiteren mensen immers elkaars gedrag, maar dat doen machthebbers dus niet.

Hoewel macht ervoor zorgt dat we gemakkelijker informatie krijgen en we ons beter kunnen concentreren op de essentiële informatie, maakt het ons ook arroganter. Machthebbers doen namelijk minder moeite om mensen te leren kennen en reageren botter.

Om politici tegen hunzelf te beschermen en ervoor te zorgen dat ze de voeling met de burger niet verliezen, is het nodig dat hun aanwezigheid in beslissingsomgevingen zoals parlement, beperkt blijft tot 2 achtereenvolgende periodes. Daarna moeten ze een (onbezoldigd?) sabbat-5-jaar nemen of zich terugtrekken op het gemeentelijk niveau.