Gaat het mis in de politiek?

De politiek heeft een belangrijke taak, het organiseren van de maatschappij waarin we samen leven. Allemaal samen beslissingen nemen over hoe het verder moet is onmogelijk. Daarom kiezen we vertegenwoordigers die in onze plaats beslissingen nemen en wetten maken om die beslissingen vast te leggen.

Meer en meer mensen vinden, dat ze niet meer vertegenwoordigd worden door hun volksvertegenwoordigers, dat verkiezingen niets oplossen, dat er toch geen rekening gehouden wordt met de wensen van de mensen. Het kan zo niet meer verder. De politiek moet teruggebracht worden naar de mensen.

Enkele veel gehoorde opmerking van gewone burgers

Er zijn uiteraard veel meer dan zeven opmerkingen over onze democratie of om niet meer voor de bestaande partijen te willen stemmen.

Wij willen ons beperken tot de belangrijkste:

  • Veel mensen vinden dat 6 parlementen en 5 regeringen met 54 ministers en staatssecretarissen veel te veel is! Ze vinden dat 472 parlementairen die veel verdienen veel te veel is!
  • Veel mensen vinden dat politici steeds weer beslissingen nemen zogezegd in onze naam, maar zonder rekening te houden met onze wensen! Ze vinden dat politici een elite geworden zijn die ver van de burger regeert! Ze vinden dat politici de mensen tegen elkaar opzetten in plaats van ze te laten samenwerken!
  • Veel mensen vinden dat regeringsvormingen belachelijk lang duren en leiden tot een totaal gebrek aan bewust en op de toekomst gericht beleid voor alle burgers en niet alleen voor de deelnemende partijen, de elite en de rijken! Ze vinden dat de regeringsvorming niemand meer tevreden maakt!
  • Veel mensen vinden dat heel veel beslissingen ver van ons bed genomen worden, namelijk door Europa (EG) dat met zijn vele regeltjes ons leven mee bepaalt! Ze vinden dat de EG niet democratisch bestuurd wordt en dat beslissingen genomen worden in achterkamertjes!
  • Veel mensen vinden dat iedereen een eerlijk loon moet krijgen ongeacht het statuut waaronder ze werken: zelfstandige, werknemer, ambtenaar! Ze vinden dat iedereen een eerlijk pensioen moet krijgen en niet alleen politici en staatsambtenaren!
  • Veel mensen vinden dat ze te veel belastingen betaalt en dat multinationals en superrijken te weinig of geen belastingen betalen! Ze vinden dat bedrijven die subsidies krijgen geen winst mogen uitkeren! Ze vinden dat de basisbehoeften zoals wonen en energie te duur zijn!
  • Veel mensen vinden dat er te weinig gewerkt wordt aan de toekomst van onze kinderen! Ze vinden dat er te weinig evenwicht is tussen werken en leven! Ze vinden dat de natuur erg onder druk staat!