Stop het grote gelijk

“We hebben net genoeg religie om elkaar te haten, maar niet genoeg om elkaar lief te hebben.”

Jonathan Swift, Engels schrijver 1667-1745.

Religies vinden dat alleen zij gelijk hebben, dat alleen zij beschikken over de waarheid. Dus vinden ze dat de anderen minderwaardig zijn en willen ze die anderen hun ‘gelijk’ of meningen opdringen desnoods met oorlog. Of zijn ze bang dat die anderen misschien toch gelijk zouden krijgen?

Als we in de geschiedenisboeken kruipen, zien we dat veel oorlogen gevoerd werden in naam van één of andere godsdienst. In Europa was dat vooral de katholieke kerk die erop uit was om macht te verwerven en zij zijn daar ook in geslaagd (van die machtspositie hebben we recentelijk de gevolgen gezien). In de Arabische wereld is het vooral de Islam die de macht neemt, dikwijls ten kosten van de eigen bevolking. Alleen de Boeddhisten hebben nooit gezocht naar macht en hebben dus ook geen oorlogen veroorzaakt.

Als organisaties groeien komt het gebruik of misbruik van macht steeds naar boven. Dit is ook waar voor religies.

Daarom moeten we stoppen met het eigen gelijk (over godsdienst maar ook over andere dingen) en openstaan voor de ideeën van anderen. Het minste wat we kunnen doen is de anderen in hun waarde laten en ze niet onze ideeën opdringen. Respect voor elkaar zou van de wereld een betere plaats maken.