Het grote gelijk in de politiek

Elke partij vind van zichzelf dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Om zich te kunnen profileren moeten partijen ervoor zorgen dat hun kiezers hun gelijk geven. Om dit te bereiken gebruiken ze alle middelen, ook de minder fraaie.

In de politiek heeft het algemeen belang plaats gemaakt voor het partijbelang. Communicatie dient vooral om het gelijk van de partij te benadrukken. Zij hebben gelijk en de rest zijn onnozelaars die niet weten wat goed voor hun is. Door de focus op het grote gelijk is er minder en minder ruimte om te onderhandelen in het voordeel van het algemeen belang. Alle partijen zorgen er met hun communicatie voor dat de maatschappij verdeelt wordt, het individu is belangrijk niet de maatschappij die normaal gesproken wordt vormgegeven door de politiek.

“We moeten leren afstand nemen van het eigen gelijk. Ik zie dat in de kabinetten. Die hebben allemaal een eigen fiscale adviseur, maar die zijn vaak zo vooringenomen. Ze gaan uit van doelstellingen die vooral de eigen achterban tevreden moeten houden. Dan weet je dat het zal botsen. Politici moeten neutraler denken, meer in het algemeen belang.”

Mark Delanote, Professor UGent in De Standaard 22/7/2023

Dat het grote gelijk zelden het grote geluk brengt is duidelijk herkenbaar in de reactie van Gwendolyn Rutten over Politiek. In de politiek gaat het niet meer over mensen maar over marktaandelen in de kiesmarkt. De taal die daarbij gebruikt wordt moet alleen maar dienen om hun groot gelijk in de verf te zetten zonder aan het algemeen belang te denken. Enkel het marktaandeel is belangrijk.

“Politiek is een harde stiel, dat weet ik. Maar op een bepaald moment wordt het gebrek aan respect te groot”

Gwendolyn Rutten, parlementslid en burgemeester van Aarschot

Respect is waardering hebben voor iemand, om wie hij of zij is, of om wat deze persoon doet. Het is de hoogste tijd om in de politiek terug respect voor elkaars standpunt te hebben en niet langer streven naar het grote gelijk.

Hoffelijkheid als oplossing

Hoffelijkheid is aan het verdwijnen en lompheid neemt toe. Hoffelijke mensen zijn geen slijmballen maar gaan op een prettige manier met u om. Zij tonen respect en hebben oprechte belangstelling voor andere mensen.

Hoffelijkheid heeft niets met ouderwets of modern te maken, het is een attitude. Het is een gedragsrichtlijn die helpt een effectieve en constructieve sfeer en cultuur te scheppen.

Assertieve mensen hebben geen boodschap aan hoffelijkheid. Assertiviteit hoort bij een houding van ‘ik’ als centrum van het universum. Met die assertiviteit rukt ook de negativiteit op wat vooral op de social media te merken is. Ideeën worden niet meer netjes verpakt maar verzanden in de huid vol schelden.

Bedenk dat je een keuze hebt in de manier waarop je reageert op de ander. Dit biedt de mogelijkheid om afstand te nemen, in gesprek te blijven, de inhoud niet uit het oog te verliezen en de werkrelatie veilig en goed te houden.

En zoals het tegeltje stelt: gelijk hebben leidt niet altijd tot geluk.