Democratische controle in parlementen???

“De uitholling van de democratische controle in parlementen en raden is een gevolg van het verschuiven van de macht naar partijhoofdkwartieren en uitvoerende organen (regeringen en directiecomités). Dat heet particratie. Schrappen in het aantal parlementszitjes is begrijpelijk; drastisch schrappen betekent dat je vrije baan geeft aan de uitvoerende machthebbers. Dat is geen oplossing, dat is […]

De schuld van de ‘ander’

“Wij Belgen zijn het er nogal over eens dat heel wat fout loopt in dit land. Helaas zijn we het er ook over eens dat dat enkel de schuld van ‘de ander’ is. Die structurele onverantwoordelijkheid, die weigering om ook in het eigen hart te kijken verklaart precies waarom in deze gelukkige welvaartsstaat toch zo […]