Belasting op consumptie of den BTW

De Belasting Toegevoegde Waarde is een belangrijke inkomstenbron van de overheid. Het Belgisch BTW-stelsel is erg complex en dit zorgt voor een gemiste belastingontvangst. BTW is een belasting op de meerwaarde van een product. Het zou erg zinvol zijn om een omslag te doen van belasting op werk naar belasting op verbruik, want btw is […]