Belasting op consumptie of den BTW

De Belasting Toegevoegde Waarde is een belangrijke inkomstenbron van de overheid. Het Belgisch BTW-stelsel is erg complex en dit zorgt voor een gemiste belastingontvangst. BTW is een belasting op de meerwaarde van een product. Het zou erg zinvol zijn om een omslag te doen van belasting op werk naar belasting op verbruik, want btw is veel eerlijker. Dit kan uiteraard geleidelijk gaan en liefst geharmoniseerd gebeuren in heel de Europese Gemeenschap.

De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs wordt geïnd, namelijk bij elke stap in het productie- en distributieproces. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.

De meest logische belasting is die op de consumptie. Je betaalt BTW in verhouding tot wat je verbruikt. Wie meer verbruikt, draagt meer bij tot de belastingpot. Duidelijk en eerlijk. Want wie meer verbruikt, wordt meer gediend door publieke uitrustingen en diensten die rechtstreeks (autosnelweg) of onrechtstreeks (gerecht) nodig zijn voor de productie van goederen en diensten. Daarom is het logisch dat de meerverbruiker meer belasting betaalt, en dat wie minder verbruikt ook minder belasting betaalt.

Hoe werkt btw?

Het concept is simpel: zodra een ondernemer een product of dienst aan een ander bedrijf of aan een consument verkoopt, vermeldt hij op de factuur niet alleen het kale verkoopbedrag, maar ook de btw die hij daarover heeft gerekend. De btw-gelden int hij vervolgens. Eens per kwartaal, bij de verplichte btw-aangifte, moet hij alle ontvangen btw-bedragen afdragen aan de Belastingdienst. De btw die hij zelf heeft betaald, bij de inkoop van zijn spullen, mag hij daarvan aftrekken; dat is de zogeheten vooraftrek.

Aftrekken btw

BTW is een belasting waarbij de eindverbruiker de belasting betaalt.
Bedrijven innen belastingen van eindverbruikers. Ze moeten die belasting betalen aan de staat. Maar ze brengen ook de btw op alle aangekochte goederen in mindering.
Nochtans zijn ze ook voor een aantal aankopen die ze doen eindverbruiker. Deze BTW zou niet aftrekbaar mogen zijn. Alleen de btw op doorverkochte goederen zou mogen in rekening gebracht worden. Tenslotte moet de eindverbruiker de btw betalen. Als een bedrijf een computer of kantoorbenodigdheden koopt zijn die voor eigen gebruik, niet voor doorverkoop; waarom zou dat bedrijf deze btw niet moeten betalen? Iedere burger betaalt btw op zijn aankopen.

BTW fraude en carrousels

Btw-fraude komt erop neer dat de verkoper die btw moet afdragen aan de Belastingdienst dat domweg niet doet. Hij houdt de ontvangen btw en gaat er vandoor zodra de Belastingdienst vraagt waarom de in rekening gebrachte btw niet is afgedragen. Ondertussen is de betaalde btw al wél door de afnemer teruggevraagd, via diens vooraftrek. Hiervoor moet een oplossing gezocht worden aangezien het hier over heel veel geld gaat.

BTW op aandelen ?

Bij de verkoop van aandelen van een bedrijf wordt er BTW aangerekend, die uiteraard verrekent wordt met de BTW bij aankoop. Dit zou concreet willen zeggen dat dhr Coucke belasting in de vorm van 21 % btw zou betaald hebben bij de verkoop van zijn bedrijf, uiteraard min de betaalde btw bij aankoop. Hierdoor wordt betaald op gerealiseerde meerwaarde. Om een simplisme te gebruiken: de rijken betalen mee. Ik besef dat dit veel moeilijker wordt bij beursgenoteerde bedrijven, maar het is alleszins het overwegen waard. Ook bij deze transacties zou het zinvol zijn, maar moeilijker te organiseren.

Voorstellen

Er zijn een aantal producten waarop een 0 tarief van toepassing is. Deze producten moeten naar het minimum tarief (6 %) worden gebracht. Geen uitzonderingen meer. Dit tarief is enkel van toepassing op basisproducten. Er zijn ook een aantal beroepsgroepen vrijgesteld. Deze moeten ook gewoon opgenomen worden bij de btw plichtigen. Geen uitzonderingen meer. Slechts 2 btw tarieven: 6 % voor basisproducten en 21 % voor al de rest, eventueel een 3de toevoegen: 33 % als luxe taks.

One thought on “Belasting op consumptie of den BTW

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *