Zelf zorgen voor de nodige fondsen

Elk ministerie, elke provincie, elke gemeente moet zelf zorgen voor de nodige fondsen om het door hen gekozen beleid te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen dat elk ministerie een directe belasting moet heffen, uiteraard via het Ministerie van Financiën, zodat alle kosten veroorzaakt door hun beleid ook werkelijk van de kiezer komt. De desbetreffende Minister […]