Het ancien régime

Het is moeilijk te begrijpen dat moderne mensen reële politieke macht wensen toe te kennen aan een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. Maar laat ons ze niet vervangen door presidenten. Meestal […]