Geloof het of niet

Als we zien hoeveel oorlog er ontstaan is door religies, kunnen we ons de vraag stellen of we religie echt nodig hebben. Wanneer men willekeurige mensen vraagt om een definitie van religie te geven dan krijgt men bijvoorbeeld de volgende antwoorden: Waarom geloven mensen in God, Allah of Jahweh of nog iets anders? En wat […]

Waarden herontdekken

“Als we vooruit willen, dan moeten we terug en die kostbare waarden herontdekken, dat alle realiteit berust op morele funderingen en dat alle realiteit geestelijke controle behoeft.” Martin Luther King – Amerikaans predikant 1929-1968. King werd beroemd in de jaren 1950 en 1960 dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten, onder […]