Mensenrechten versus Burgerrechten

“Mensenrechten zijn gelieerd aan het mens-zijn, burgerrechten aan het toebehoren tot een samenleving. Het gros van de rechten uit de sociale zekerheid hebben effectief te maken met het bijdragen aan een samenleving en zijn in die zin een burgerrecht. Toch zijn er tegenwoordig enkele sociale zekerheidsrechten die evolueren tot universele mensenrechten.” Marc De Vos (Gent, 21 […]