Centenrechten of Mensenrechten?

Wat behoort tot de kerntaken van de politiek? Moet de staat zich gedragen als een bedrijf? Welke diensten verwachten de burgers als dienstverlening van de staat? Voor wat de basisdienstverlening betreft moet er een duidelijke keuze gemaakt worden welke diensten basisdienstverlening zijn en dus niet mogen uitbesteed worden aan de privé, ook niet gedeeltelijk of […]

Klimaatverandering

Het klimaat verkeert in een crisis die steeds erger wordt. Doordat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, warmt de aarde op. De poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, en volledige ecosystemen raken bedreigd. Onze planeet raakt ontregeld, dat valt niet te ontkennen. Dat merken we elke dag aan het weer. We willen […]