De onderwerping

“De natuur is een complex en interdependent systeem waarvan de mens nog niet alle radertjes heeft doorgrond. Dat maakt het moeilijk zich een ander kader te verbeelden. De mens wordt opnieuw uit zijn aards paradijs verdreven. Alleen is er ditmaal geen god of aartsengel die toorn of genade brengt, maar een verwoestend inferno dat we […]