De onderwerping

“De natuur is een complex en interdependent systeem waarvan de mens nog niet alle radertjes heeft doorgrond. Dat maakt het moeilijk zich een ander kader te verbeelden. De mens wordt opnieuw uit zijn aards paradijs verdreven. Alleen is er ditmaal geen god of aartsengel die toorn of genade brengt, maar een verwoestend inferno dat we over onszelf hebben afgeroepen. Het overleven van de mensheid hangt af van haar ­vermogen om de taal van de natuur te decoderen en eigen te maken. Helaas lijkt de mens daar nog niet toe in staat, laat staan dat hij beseft dat zijn verdrijving uit het oude paradijs ook zijn bevrijding is.”

Philipp Blom, (Hamburg, 1970) is een Duitse filosoof, historicus en schrijver. Met zijn boek ‘De onderwerping’ toont de Duitse filosoof, ­journalist en auteur Philipp Blom een fascinerende cultuur­geschiedenis waarin hij op zoek gaat naar de wortels van het idee dat de mens boven de ­natuur staat.