De weg naar Autocratie

In turbulente tijden gaan mensen nog meer dan anders op zoek naar leiders die zelfverzekerdheid uitstralen. Bovendien zullen zulke leiders in die periodes ook makkelijker opstaan. Het zijn leiders die duidelijkheid en veiligheid beloven. Al zal dat in de praktijk meestal een vals gevoel van veiligheid blijken. Dat kan ook moeilijk anders. De complexiteit van onze samenleving vergt een ander, meer gedeeld soort leiderschap. Dat soort leiderschap is misschien minder duidelijk, maar het leidt in de meeste gevallen wel tot betere beslissingen.”

Katleen De Stobbeleir, professor leiderschap aan de Vlerick Business School.