Nieuwe sociale zekerheid voor < 32 jaar = Bestaanszekerheid

“Het individualiseren van de sociale rechten voor alle burgers is een eerste stap in de richting van een Universeel Basisinkomen.” Philippe Defeyt, Belgisch politicus en econoom Volgen we dhr Defeyt dan zijn er geen alleenstaanden, samenwonende of personen die samenwonen met een gezin, maar allemaal individuen die recht hebben op een universeel basisinkomen. Willen we […]