Geloof het of niet

Als we zien hoeveel oorlog er ontstaan is door religies, kunnen we ons de vraag stellen of we religie echt nodig hebben. Wanneer men willekeurige mensen vraagt om een definitie van religie te geven dan krijgt men bijvoorbeeld de volgende antwoorden: Waarom geloven mensen in God, Allah of Jahweh of nog iets anders? En wat […]