“Herbronnen” voor de uitvoerende macht

“Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tirannieke wetten uitvaardigt ze ook tiranniek zal uitvoeren.”  Charles de Montesquieu, Franse filosoof Wat is het doel van coalitievorming of regeringsvorming?  Zoveel […]