Politiek onkundige Guido

Ik begrijp echt niet waarom politici er telkens in slagen om hun kiezers te bedotten. En ik begrijp echt niet waarom kiezers zich zo gemakkelijk laten beetnemen.

De afstand tussen de politiek en de burger is veel te groot. Politici zijn vergeten dat ze de mensen vertegenwoordigen. Weten zij nog wel wat er leeft bij de mensen of moeten ze dit vragen aan mensen die vanuit hun bureau met enquetes bepalen wat de mensen willen.

Er is mede door de sociale media minder en minder een open discussie over een probleem. Velen beperken zich tot 144 tekens of proberen met oneliners een probleem te omschrijven of op te lossen. De zin in nuance hebben we opgegeven. We hebben geen tijd om ons met de problemen van de politiek bezig te houden, maar verwijten politici wel dat ze met ons geen rekening houden.

Maar jammer genoeg heeft de bevolking geen interesse in de politiek. Er worden op alle mogelijke bijeenkomsten, in de kroeg of op straat, op Facebook of Twitter, sterke veroordelingen uitgesproken. Maar na enkele dagen gaat het leven weer zijn gewone gang tot aan de volgende crisis.

De politici zijn erin gelukt om de burger zijn interesse voor politiek tot een zeer laag pijl te brengen. De verdwijnende democratie is verre van het probleem van de Burger, als hij maar verder ongestoord zijn leventje kan leiden. Dat politici hun eigen wereld ver van de burger hebben gecreëerd, daar wil de Burger niet van wakker liggen. Blanco stemmen nemen bij elke verkiezing toe, mensen vertrouwen de huidige partijen niet meer. Omdat beslissingen meer en meer ver (zeker in Europa) van de gewone Burger gebeuren, heeft deze de indruk dat hij geen invloed meer heeft op de besluitvorming.